Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Søgeguide

KAPITLER

  Medier

  Billeder
  Artiklerne indeholder billeder fra bygninger under nedrivning eller renovering/ombygning, og som viser oprindelige konstruktioner blotlagt i forbindelse hermed.

  Billederne fokuserer på de samme seks (hoved)bygningsdele, som i øvrigt er beskrevet på hjemmesiden, nemlig etageadskillelser, fundamenter, indervægge, installationer, tage og tagværker, samt ydervægge. I første omgang er der dog ikke billeder relateret til installationer. Uanset denne kategorisering vil billederne selvfølgelig også kunne berette og bruges om andre, tilgrænsende bygningsdele.

  Alle billeder er fra København/Frederiksberg, men på grund af den lovgivning, der var gældende her, og som i store træk blev overført uændret til de øvrige større byer i landet, må de anses som rimeligt dækkende for forholdene også der.

  Billederne er overvejende af bygninger, der er opført med grundmurede, bærende ydervægge samt etageadskillelser af bjælkelag af træ eller træ og jern – sådan som almindeligt etageboligbyggeri altovervejende blev opført frem til slutningen af 1920’erne, og størstedelen helt frem til slutningen af 1940’erne.

  Grundidéen med billedvalget er at vise oprindelige konstruktive forhold – i modsætning til mange andre hjemmesider som fortrinsvis omhandler æstetiske/arkitektoniske forhold eller fremgangsmåder ved renovering og ombygning.
  Billederne i artiklerne er stillet til rådighed af Jesper Engelmark og kan frit benyttes mod synlig kreditering.

  Film
  Nedenfor findes en række film, der relaterer sig direkte til emnerne på danskbyggeskik.dk.
  Klik på filmen(e), du gerne vil se. Når filmen er startet, kan du vælge at se den i 'Fuldskærmsvisning'. I så fald klik på YouTube-ikonet i nederste højre hjørne af filmen. I YouTube-visningen kan du så klikke på fuldskærmsikonet i nederste højre hjørne.

  Samlingen vil blive udbygget i takt med, at redaktionen bliver bekendt med nye titler.


  Jesper Engelmark
  Om etagebyggeriets udvikling i perioden 1850-1970
   

  10:44 min.
  Produceret af Bo Bjerre Hansen og Budskabskompagniet for
  GI og Realdania - direkte til danskbyggeskik.dk (2008)

  Svend Høgsbro, Gunnar Milthers, P.E. Malmstrøm
  Højhusbyggeri i Rødovre – del 1
   


  Højhusbyggeri i Rødovre – del 2

   

  22:24 min.
  Produceret af Arno Film for Arbejdernes Andels Boligforening
  og Boligministeriets Produktivitetsfondsudvalg (1955)

  Beboerbladet
  Højhusbyggeri i Rødovre – sprængt på få sekunder
   

  0,51 min
  Produceret af Dansk Sprængnings Service for Beboerbladet i 2012.

  Dirk Brüel
  Albertslund Syd - en film om montagebyggeri
   

  14:30 min.
  Produceret af Dirk Brüel.

  Realdania By & Byg
  Det Harboeske Enkefruekloster - restaureringen
   

  13:44 min.
  Produceret af Kommunikator for Realea (2012)


  Politiken Film
  Filmen om Engstrands Allé

  18:51 min.
  Produceret for Andelsboligforeningen Hvidovrebo. (ca. 1956). Vises med tilladelse fra FA09.
  Dansk Byggeskik drives af
  Fonden BYG-ERFA med støtte fra
  BVB BVB
  Fonden BYG-ERFA
  Ny Kongensgade 13
  1472 København K
  Kontakt os