Vi deler historisk viden om byggetekniske forhold

danskbyggeskik.dk er et bibliotek med alment, historisk byggeteknisk fælleseje om etagebyggeriet, men også husbygning generelt - tidsmæssigt afgrænset til perioden fra 1850 og frem til 2000

Dyk ned I historien

Om bygningsdele

Helt frem til slutningen af 1900-tallet kunne stort set alle almindelige bygninger overordnet set beskrives som bestående af 5 primære bygningsdele: yder- og indervægge, etageadskillelser og tage samt fundamenter. 

Byggelovgivning

Krav i form af lovgivning til bygningers udførelse, materialevalg og konstruktion var i tiden før 1850 nøje forbundet med borgernes fælles interesse i at undgå at brande opstod og spredte sig.

Byggeteknik

Byggeskik er i bred forstand en symbiose mellem arkitektur, byggeteknik og byggeproces. På danskbyggeskik.dk fokuseres der primært på byggeteknikken, sekundært på byggeprocessen, i et historisk perspektiv, mens arkitekturen som fænomen er behandlet i andre fagmedier og opslagsværker.

Bog om Dansk Byggeskik

Artiklerne om den danske byggeskik i de fem stilperioder er samlet i bogen: Dansk Byggeskik – Etagebyggeriet gennem 150 år, forfattet af Jesper Engelmark. Bogen udleveres gratis.
Bestil

Danske Bygningsmodeller

På danskebygningsmodeller.dk finder du en lang række 3D-modeller af bygningsdetaljer, der giver dig et unikt byggeteknisk indblik fra samme fem perioder som danskbyggeskik.dk
Besøg

Byggefilm

Filmportalen byggefilm.dk er en unik samling af kortfilm om klassiske danske bygningshåndværk og byggematerialer, der har stor betydning for bevarelse af dansk bygningskultur.
Besøg