Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienByggelovgivning (Building legislation)

Byggelovgivning (Building legislation)

Krav i form af lovgivning til bygningers udførelse, materialevalg og konstruktion var i tiden før 1850 nøje forbundet med borgernes fælles interesse i at undgå at brande opstod og spredte sig.

Derudover var der også en fælles interesse i bestemmelser om borgernes ret til bebyggelse og brug af deres grundstykker i forhold til naboer og offentlige arealer som f.eks. veje og torvepladser.

Endelig var der også krav af sanitære/sundhedsmæssige forhold (håndtering af affald fra dyr og mennesker) bestemt af den stigende befolkning inden for snævre geografiske rammer i de større byer – frem for alt i København. Hertil kom så i visse byer lokale fordringer til bygningers opførelse bestemt af kongemagtens ønsker om et tilpas værdigt og repræsentativt udseende.

Men det ansås ellers at være i den enkeltes egen interesse at bestemme udformning og udførelse af sit byggeri – sin ejendom.