Bygningsdel

Vinkeltag (Pitched roof)

Grundlæggende består denne konstruktion af spær og hanebjælker – et spærfag.

Spærene kan være tappet direkte i tagbjælkelagets bjælkeender eller i opklodsninger herpå. Spærene kan også være sadlet over en rem hvilende på bjælkeenderne eller på en stolvæg/trempelvæg (en lille bindings-værksvæg opbygget på bjælkeenderne) langs den ene eller begge sider af bygningen.

I de førstnævnte tilfælde opnås stabilitet i spærfagets plan ved den trekantform, spær og bjælke tilsammen udgør. Ved sadling over rem dog i tillempet form.

Ved sadling over rem i en trempelvæg sikres stabilitet (delvis) af skråbånd, som almindeligvis er opstillet i hvert tredje fag, og (delvis) af indvendige, tværgående vægge.

Vinkeltagets tagværk kan også være opbygget af gitterspær; men det er først mere almindeligt forekommende i byggeriet fra anden halvdel af 1900-tallet.​

1. Vinkeltag.

Spær sat i bjælker. (Husbygningslære II, Tømrerarbejde, Kristensen 1920)

Hent (Download)

2. Vinkeltag med trempelvæg.

Spær sadlet over tempelvæg. Typen forekommer ofte med trempelvæg alene mod gade. ( Husbygningslære II, Tømrerarbejde, Kristensen 1920)

Hent (Download)