Bygningsdel

Murværk - Tegl (Masonry – brick)

Siden midten af 1800-tallet havde der været krav (lovgivning) om brug af murede vægge i etageboligbyggeriets kælderetager i København og i de større byer; og mod århundredets slutning var kravet udstrakt til også at gælde hovedskillevægge.

Indvendige vægge af murværk forsvandt først i 1970’ernes byggeri.

Indvendige murede vægge er altid grundmurede – dvs. opført helt fra grunden (fundamentet) og af massivt murværk.

I bygningen danner de hushøje skiver støttet af etageadskillelserne og indgår således som stabiliserende element.

Langsgående bærende (hoved)skillevægge er etagevis gennembrudt af bjælker, som i det tidlige byggeri er aflagt på gennemgående murrem (som i ydervægge) og senere på mindre stykker træ som trykfordelende. Hovedskillevægge er i det høje byggeri 1-sten tykke i normaletagerne og 1½-sten i evt. kælderetage.

Tværgående ikke-bærende vægge er støttet af etageadskillelsernes bjælker og har altså i etagekrydsende bjælker liggende langs hver side. Undtagelsen herfra er trapperumsvægge, som mod trappen kun støttes af hoved- og mellemrepos, og som derfor er af en kraftigere dimension – gerne ¾-sten. Tværgående vægge af mindre udstrækning er ½-stens – ellers ¾-stens murværk.

Dørhuller er overlukket med murplanke og sædvanligvis også (aflastende) stik. Ved større åbninger evt. med jernbjælker.

Tværgående, bærende vægge af grundmur forekom forsøgsvis i enkelte byggerier i 1930’erne. I efterkrigstidens byggeri er sådanne vægge mere brugt og som alternativ til beton i 1960’ernes. ​

1. Kældervæg af grundmur

I kælder eller nederste etage er indervægge opført i murværk. Her vist under tværgående væg af bindingsværk. Ved tværgåede, murede indervægge vil der være placeret bjælker på hver side af muren.

Hent (Download)

2. Overlukning af dørhul

Almindelig størrelse dørhul overlukket med murplanke, hvor over der er muret (aflastende) bue. I tværgående, ikke bærende vægge kan murbue være udeladt.

Hent (Download)

3. Murværk erstattet af træstolper

I hovedskillevægge af grundmur mod trapperum vil bredden af de 2 entredøre være så stor, at der ikke er plads til (bærende) murværk mellem dem; i så fald erstatter træstolper murværket - med en dimens svarende til en-stens pille af murværk (9” x 9”).

Hent (Download)