Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienTage (Roofs)Københavnertag (Copenhagen roof)

Københavnertag (Copenhagen roof)

Denne tagform kan sammenlignes med et vinkeltag opbygget af spærfag med trempelvæg mod gadeside, og hvor spærene over hanebjælkerne er skåret af, så hanebjælkelaget bliver en næsten vandret tagflade.

I lighed med vinkeltaget båret på stolvæg, er der her anbragt skråbånd sædvanligvis i hvert tredje fag. Fordi den overliggende trekantkonstruktion er skåret bort, er tilstedeværelsen af indvendige tværgående vægge af stor betydning for denne types stabilitet.

Københavnertaget findes også i udgaver, hvor spærene på hver side understøtter langsgående bjælker, hvor i mellem den (næsten) vandrette del er opbygget i princip som et almindeligt bjælkelag.

1. Københavnertag.

Det såkaldte Københavnertag vil i København have asymmetrisk profil med trempelvæg mod gade. Det skyldes mulighed for forhøjelse af gadefacaden over ellers lovlig højde ifølge den københavnske byggelovgivning. (Byggesagsarkiv, Københavns kommune)

Hent (Download)