Bygningsdel

Støbte vægge (Moulded walls)

Lette, indvendige vægge udført som støbte konstruktioner er enten Monier- eller Rabitzskillevægge.

Begge udføres ved opstilling af ensidig forskalling, opsætning af enten armeringsnet (Monier) eller trådnet (i en mangfoldighed af udformninger), og derefter lagvis støbning ved gradvis forhøjelse af forskalling på modsatte side. Samling ved tilstødende bygningsdele i princip som øvrige vægge.

Sådanne skillevægge er på grund af den omstændelige arbejdsproces ikke særlig udbredte.​

1. Rabitzvæggen

Armeringen er et fint masket net i modsætning til Moniervæggens. Rabitzvæggen består af bastand-mørtel og Moniervæggen af beton. (Byggebogen, Kjærgaard (red.) 1948 og flg.)

Hent (Download)