Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienEtageadskillelser (Storey partitions)

Etageadskillelser (Storey partitions)

Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver af beton.

Figuren viser en oversigt over de omtrentlig, tidsmæssige forekomster

De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge. Forskelle er alene at finde i samlingen med sådanne vægge.

De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge. Forskelle er alene at finde i samlingen med sådanne vægge.

Bjælkelag med bjælker af træ eller jern er i princip ens opbygget og med træ som overvejende sekundært materiale: gulv-, indskuds- og forskallingsbrædder.

Bjælkelag af jernbjælker findes også udfyldt med murværk (kappedæk) eller beton.

Dæk af jernbeton er enten massive plader støbt på stedet eller skiver bestående af præfabrikerede, større elementer.

Betondæk kan også være opbygget af mindre enheder med andre indgående materialer og samlet/udstøbt på stedet (kombinerede dæk/hulstensdæk). ​