Bygningsdel

ForsideDyk ned i historien

Historie

Dyk ned i historien

Om bygningsdele

Helt frem til slutningen af 1900-tallet kunne stort set alle almindelige bygninger overordnet set beskrives som bestående af 5 primære bygningsdele: yder- og indervægge, etageadskillelser og tage samt fundamenter. 

Byggelovgivning

Krav i form af lovgivning til bygningers udførelse, materialevalg og konstruktion var i tiden før 1850 nøje forbundet med borgernes fælles interesse i at undgå at brande opstod og spredte sig.

Byggeteknik

Byggeskik er i bred forstand en symbiose mellem arkitektur, byggeteknik og byggeproces. På danskbyggeskik.dk fokuseres der primært på byggeteknikken, sekundært på byggeprocessen, i et historisk perspektiv, mens arkitekturen som fænomen er behandlet i andre fagmedier og opslagsværker.