Bygningsdel

Tage (Roofs)

Tagformer i dansk etageboligbyggeri spænder fra rejste tage med stejl hældning til flade og (næsten) vandrette.

Figuren viser oversigt over omtrentlige, tidsmæssige forekomster

Mindste hældning af tage er bestemt af tagdækningsmaterialets evne til i første række at afvise og bortlede vand.

Mindste hældning ved brug af vingetegl (understrøget) eller naturskifer er ca. 40 grader. Falstagsten af tegl eller beton kræver ca. 30 grader, hvilket også gælder for naturskifer lagt i kit.

Brug af asbestcement i form af plane eller bølgeformede plader kræver 20-15 grader som mindste hældning.

Alle de nævnte tagdækninger er oplagt på lægter båret af (tag)spærene og med dimensioner og indbyrdes afstand bestemt af det aktuelt anvendte materiale/fabrikat.

Tagsten af tegl og naturskifer er ikke entydigt målfaste størrelser, og med større bæreevne af selve tagmaterialet som f.eks. bølgeplader, er lægtedimension og -afstand også af den grund afvigende.

Til flade, svagt hældende tagflader er brugt zink lagt på forskalling af rupløjede brædder. Senere forekommer asfalt- eller tjærepap på (tæt) bræddelag spændende fra spær til spær.

I 1950’erne blev en (næsten) vandret tagdækning mulig, ved brug af flere lag tagpap (”built-up").​