Bygningsdel

Flade tage (Flat roofs)

I byggeri fra 1930’erne og efterkrigstiden forekommer ensidigt svagt hældende eller (næsten) vandrette tage. De er dækket med pap, og tagkonstruktionen udgøres af øverste bjælkelag.

I sådanne tilfælde taler man om bjælkespærskonstruktioner. Sådanne tage kan også være opbygget af gitterspær eller spær af små dimensioner, som er tæt understøttet direkte på et underliggende dæk af beton.

Endelig findes også flade tage kun med minimal hældning af hensyn til afvanding, som er opbygget alene med isoleringsmateriale lagt direkte på tagdækket og afsluttet med flere lag tagpap (built-up).

1. Flade tage.

De 2 øverste er bjælkespærkonstruktioner. De to nederste er gitterspær. (Husbygningsteknik, Gjerløv-Knudsen og Bonnesen, 1948)

Hent (Download)