Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienYdervægge (Exterior walls)

Ydervægge (Exterior walls)

Ydervægge er enten tunge eller lette, bærende eller ikke-bærende.

Figuren viser oversigt over omtrentlige, tidsmæssige forekomster

Tunge ydervægge er af murværk eller af beton, pladsstøbt eller opbygget af præfabrikerede elementer. Bærende, murede ydervægge består altid af massivt murværk – ikke-bærende som regel også, men kan som gavle af ringe udstrækning være opført som hule mure med faste binderkolonner.

Ydervægge af pladsstøbt beton forekommer sandsynligvis kun som bærende.

Når ydervægge af beton er opbygget af elementer – enten som sandwich-konstruktioner eller efterfølgende beklædte (f.eks. med skalmur) – forekommer de både som bærende og ikke-bærende.

Under alle forhold indgår tunge ydervægge som stabiliserende elementer i bygningens konstruktion til forskel fra lette ydervægge.

Lette ydervægge er ikke-bærende, og deres last overføres via etageadskillelserne til de bærende dele. Sådanne vægge er altovervejende opbygget som træskelet, men kan også forekomme udført af tyndere murværk eller letbeton i de faste partier. Op mod årtusindeskiftet fremkom lette ydervægge, som næsten kun består af glaspartier.​

1. Tung bærende ydervæg.

Massivt murværk. Bygning fra starten af 1920erne. Vesterbro, København.

Hent (Download)

2. Let ikke bærende ydervæg.

Træskelet konstruktion, faste partier består af 5 mm råglas yderst, 2 cm kork (varmeisolering) og 5 mm masonit indvendigt. Bygning fra midten af 1930erne. Ordrup nord for København.

Hent (Download)