Bygningsdel

Ændringer i øvrigt (Other changes)

Hvad der er gennemført ved indgreb via sanerings- og byfornyelsesinitiativer, er også i stort set samme omfang foregået i den øvrige etageboligbestand.

Det fremgår af de tilgængelige statistiske oplysninger, hvad angår installationsmæssig standard. Men det er sket løbende og ikke på en gang - heller ikke under samme (fordelagtige) økonomiske vilkår og i mange tilfælde som enkeltindsats af privatpersoner.

Det betyder, at der i værste fald forekommer forhold, som ikke er lovligt eller byggeteknisk korrekt udført.

De mest betydende konsekvenser heraf må naturligt nok søges i forbindelse med indretning af baderum, men også ved fjernelse af vægge, som ikke umiddelbart ses at have nogen bærende funktion, og endelig også ved andre typer af betydende indgreb i ellers eksisterende konstruktioner.

I etageejendomme var det tidligere udbredt, at stueetagen var indrettet til butikker og småerhverv, og uden at det ellers medførte en anderledes indretning end de overliggende etagers.

Senere tiders ændrede erhvervsstruktur medførte, at sådanne lejemål blev færre. De overgik i stor udstrækning til boligformål og uden større ændringer til følge.

Nye erhvervslejemål var ikke blot mere pladskrævende, men som oftest også med krav om større sammenhængende arealer.

For ejendomme beliggende langs mere betydende gader medførte det indgreb, som i omfang spænder helt fra det enkle at udvide vinduesarealet ved fjernelse af murpiller i facaden og oplægning af jernbjælker, til en total ombygning så nederste etage ændredes til en søjledragerkonstruktion.

Ombygninger som disse, og andre mere omfattende og professionelt gennemførte, vil altid være oplyst i arkivmateriale.