Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienByggeteknik (Building technique)

Byggeteknik (Building technique)

Byggeskik er i bred forstand en symbiose mellem arkitektur, byggeteknik og byggeproces. På danskbyggeskik.dk fokuseres der primært på byggeteknikken, sekundært på byggeprocessen, i et historisk perspektiv, mens arkitekturen som fænomen er behandlet i andre fagmedier og opslagsværker.

I behandlingen af byggeskikken knyttet til etagebyggeriet i perioden 1850-2000 er der skelnet mellem:

  • Teknisk udvikling
  • Grundtyper af etagebyggeri - defineret af skift i byggeskikken
  • Teknikker og materialer
  • De udførende - hvilke typer håndværk har været involveret

Emnerne er uddybet i selvstændige artikler, der kan findes i menuen til venstre. ​