Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienÆndringer i tidens løb (Changes over time)Vedligeholdelse og udskiftning (Maintenance and replacement)

Vedligeholdelse og udskiftning (Maintenance and replacement)

Det gælder alt byggeri, at almindelig vedligeholdelse på et tidspunkt må stoppe, og en mere gennemgribende reparation – evt. udskiftning - finde sted.

Der er imidlertid meget store forskelle i holdbarhed og vedligeholdelsesinterval bygningsdele imellem, bestemt ved deres funktion/brug, udformning/konstruktion og indgående materialer.

Vedligeholdelsesarbejder og evt. udskiftninger af indgående dele med tilsvarende er i reglen ikke omfattet af anmeldelsespligt til bygningsmyndighederne, med de undtagelser der måtte bestå for fredede/bevaringsværdige bygninger eller i byområder, hvor særlige hensyn kræves taget.

Udskiftning eller gennemgribende reparation af bygningsdele med bærende funktion kræver en sådan anmeldelse, og der vil - eller bør være - oplysninger herom i arkivmaterialet hos bygningsmyndigheden.

For bygningers ydre gælder det reparation/udskiftning af rustangrebet jern i ydervægge i det murede byggeri. Det er typisk forekommende ved karnapkonstruktioner og overlukning af større åbninger og ved reparation eller udskiftning af altaner.

Ommuring af evt. større partier af massivt og bærende murværk bør være oplyst, i det sandsynligvis mindre omfang det måtte være forekommet.

For bygningers indre bærende dele vil gennemgribende reparationer eller udskiftninger hovedsagelig være knyttet til bjælkelag af træ eller jern, forårsaget af svamp- eller rustskader.

Hvad angår fundamenter bør der findes registrerede oplysninger om større indgreb som forstærkning, understøbning eller ekstrafundering i form af f.eks. nedpresning af (mini)pæle.

Oplysninger om alle øvrige vedligeholdelsesarbejder må søges hos ejer/administrator eller bedømmes ud fra besigtigelse og erfaringsmæssig viden om materialers og konstruktioners ”levetider”.