Medier

ForsideMedier

Medier

Billeder
Artiklerne indeholder billeder fra bygninger under nedrivning eller renovering/ombygning, og som viser oprindelige konstruktioner blotlagt i forbindelse hermed.

Billederne fokuserer på de samme seks (hoved)bygningsdele, som i øvrigt er beskrevet på hjemmesiden, nemlig etageadskillelser, fundamenter, indervægge, installationer, tage og tagværker, samt ydervægge. I første omgang er der dog ikke billeder relateret til installationer. Uanset denne kategorisering vil billederne selvfølgelig også kunne berette og bruges om andre, tilgrænsende bygningsdele.

Alle billeder er fra København/Frederiksberg, men på grund af den lovgivning, der var gældende her, og som i store træk blev overført uændret til de øvrige større byer i landet, må de anses som rimeligt dækkende for forholdene også der.

Billederne er overvejende af bygninger, der er opført med grundmurede, bærende ydervægge samt etageadskillelser af bjælkelag af træ eller træ og jern – sådan som almindeligt etageboligbyggeri altovervejende blev opført frem til slutningen af 1920’erne, og størstedelen helt frem til slutningen af 1940’erne.

Grundidéen med billedvalget er at vise oprindelige konstruktive forhold – i modsætning til mange andre hjemmesider som fortrinsvis omhandler æstetiske/arkitektoniske forhold eller fremgangsmåder ved renovering og ombygning.
Billederne i artiklerne er stillet til rådighed af Jesper Engelmark og kan frit benyttes mod synlig kreditering.

Film
Nedenfor findes en række film, der relaterer sig direkte til emnerne på danskbyggeskik.dk.
Klik på filmen(e), du gerne vil se. Når filmen er startet, kan du vælge at se den i 'Fuldskærmsvisning'. I så fald klik på YouTube-ikonet i nederste højre hjørne af filmen. I YouTube-visningen kan du så klikke på fuldskærmsikonet i nederste højre hjørne.

Samlingen vil blive udbygget i takt med, at redaktionen bliver bekendt med nye titler.

Jesper Engelmark

Om etagebyggeriets udvikling i perioden 1850-1970

10:46 min.

Produceret af Bo Bjerre Hansen og Budskabskompagniet for
GI og Realdania - direkte til danskbyggeskik.dk (2008)

Svend Høgsbro, Gunnar Milthers, P.E. Malmstrøm

Højhusbyggeri i Rødovre – del 1

11:09 min.

Højhusbyggeri i Rødovre – del 2

11:12 min.

Produceret af Arno Film for Arbejdernes Andels Boligforening
og Boligministeriets Produktivitetsfondsudvalg (1955)

Beboerbladet

Højhusbyggeri i Rødovre – sprængt på få sekunder

00:51 min.

Produceret af Dansk Sprængnings Service for Beboerbladet i 2012.

Dirk Brüel

Albertslund Syd - en film om montagebyggeri

14:30 min.

Produceret af Dirk Brüel.

Realdania By & Byg

Det Harboeske Enkefruekloster - restaureringen

13:46 min.

Produceret af Kommunikator for Realea (2012)

Politiken Film

Filmen om Engstrands Allé

18:52 min.

Produceret for Andelsboligforeningen Hvidovrebo. (ca. 1956). Vises med tilladelse fra FA09.