Undervisning

ForsideOpgaveark til undervisning

Opgaveark til undervisning

Et væsentligt formål med danskbyggeskik.dk er at skabe en let adgang til historisk viden om byggeteknikken i Danmark gennem de seneste 150 år, og samtidigt understrege begrebet ’alment teknisk fælleseje’.

En af vejene til en bedre byggeteknisk forståelse, der baserer sig på historisk dokumentation, er gennem undervisning på de byggefaglige uddannelser, herunder undervisning i vidensøgning. Som en hjælp til denne undervisning har fagfolk bag danskbyggeskik.dk udarbejdet en række opgaveark inden for forskellige emner. Opgavearkene kan printes og anvendes direkte af elever og studerende med et minimum af supervision. I opgavearkene er der skelnet mellem ’rådgivere’ – bygningskonstruktører, ingeniører, arkitekter hhv. ’udførende’ håndværkere, men kan sagtens anvendes på tværs af uddannelsesretninger.

Etablering af baderum ved bygningsrenovering
Opgaveark #1: Fundamenter (pdf)
Opgaveark #2: Etageadskillelser (pdf)
Opgaveark #3: Udvekslinger i bjælkelag (pdf)

Modernisering af baderum
Opgaveark #4: Eksisterende baderum (pdf)

Reparation af trætrapper
Opgaveark #5: Trapper (pdf)

Renovering af tag
Opgaveark #6: Tagkonstruktion/tagværker/tagdækning/tagbeklædning (pdf)

Renovering af ydervægge
Opgaveark #7: Ydervægskonstruktioner/facadebehandling (pdf)

Renovering af installationer
Opgaveark #8: Afløb (pdf)
Opgaveark #9: Vandinstallationer (pdf)
Opgaveark #10: Gasinstallationer (pdf)
Opgaveark #11: Varme og ventilation (pdf)
Opgaveark #12: Elektriske installationer (pdf)

Lærervejledning
For at give elever/studerende/kursister det bedste resultat i vidensøgningen, bør anvendelsen af opgavearkene indledes af en underviser med en kort, mundtlig introduktion til søgning på danskbyggeskik.dk. Under søgefunktionerne på portalen findes et afsnit ’Få hjælp til søgning’, som alle brugere opfordres til at læse, men derudover er der udarbejdet en kort vejledning, der sammen med ’facitlister’ til de enkelte opgaveark kan rekvireres pr. e-mail på adressen bsf@bsf.dk. Husk at anføre, hvilke opgaveark (dvs. numre), der tænkes anvendt.​