Bibliotek

ForsideBibliotekAnden litteratur

Anden litteratur

Som færdiguddannet og praktiserende har lærebøger stadig været nyttige arbejdsredskaber for byggesektorens folk og benyttet på tværs af deres uddannelse.

Hertil kommer dels den mere opslagsprægede litteratur i form af håndbøger, og dels den specialiserede litteratur som naturligt nok omfatter et bredt spektrum. Heraf indeholder biblioteket kun en mindre del med direkte anvendelse i almindelig husbygning.

Håndbøger

Ældre generelt dækkende håndbøger i biblioteket er sådanne som: Hoffmann, Meldahl, Ulldal og Petersen. Hertil kataloger over forekommende profiljerns dimensioner og øvrige karakteristika - eksempelvis Fich's. Af nyere er specielt Hfb af betydning.

"Håndbog for byggeindustrien" (HfB) udkom årligt fra 1931 og frem til 1950'ernes midte, derefter med flere års intervaller. HfB indtager en særstatus, fordi den som reklamefinansieret og dermed gratis og med oplag på 3.000 må regnes som kendt og brugt af alle personer/parter inden for byggeri. HfB's fortjeneste ligger dels i kravene til annonceringens lødighed, dels i videregivelse af praktisk anvendeligt opslagsstof og endelig i artikler af anerkendte fagfolk om aktuelle emner. Et udvalg af sådanne artikler er optaget i biblioteket.

Speciallitteratur

Af den mere specialiserede byggetekniske litteratur er især SBI's af interesse.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) oprettedes i slutningen af 1940'erne som resultat af et mangeårigt savn af forskning i byggeriets problemer generelt og specielt med hensyn til praksis. Straks fra starten vandt institutionens publikationer stor udbredelse. De fik gennem årene stadig større betydning for især det almindelige byggeri og blev sluttelig direkte en del af byggeriets lovstof. Publikationerne er udsendt i serier under navn af anvisninger, rapporter, særtryk m.m.

Et større udvalg af relevante SBI-publikationer udgivet frem til år 2000 er indeholdt i biblioteket.

Af den litteratur der er fremkommet siden starten af 1970'erne vil det i hovedsagen være den, der har med vedligeholdelse og ombygning at gøre, der har interesse.

Det gælder en del af SBI's publikationer, som ikke mere er gældende, og afløst af nyere.