Bibliotek

ForsideBibliotekByggelovgivning

Byggelovgivning

​Det generelt gældende lovstof frem til den fælles byggelov af 1960 og tilknyttet bygningsreglement er indeholdt i biblioteket i fuld tekst, og det samme gælder det ellers toneangivende, dvs. Københavns og Frederiksbergs. De mange tidligere, lokalt gældende vedtægter og reglementer havde et begrænset geografisk virkeområde, og kun en meget lille del er indeholdt i biblioteket, nærmest som illustration af forekommende ligheder og forskelle. Det synes iøvrigt naturligt, at de stedlige administrationer rundt om i landet sørger for deres tilgængelighed - og gerne i elektronisk form.

Det overordnede lovstof siden 1960 i form af bygningsreglementer er tilgængeligt via nettet (se links), men en hel del supplerende findes i biblioteket. Det gælder f.eks. MK-godkendelser, cirkulærer vedr. målkoordinering, brandsikring og asbest.