Bibliotek

ForsideBibliotekSøgeguide og ordbøger

Søgeguide og ordbøger

På danskbyggeskik.dk kan du finde og vælge mellem

  • 1.631 publikationer, der p.t. findes under topmenuen 'Bibliotek' henholdsvis
  • 69 overbliksartikler om etagebyggeriets byggetekniske historie fra perioden 1850-2000, der findes under topmenuerne 'Bygningsdel' og 'Lov og teknik'.

Du kan søge efter publikationerne ved hjælp af fritekstsøgning eller direkte  i biblioteket ved hjælp af søgning på kategori og udgivelsesperioder.

Fritekstsøgning i biblioteket

Skriver du et søgeord i det grønne søgefelt i toppen af siden (eller i det hvide felt længere nede på siden), præsenteres søgeresultatet som en liste af publikationer i biblioteket (under 'Alle kategorier'), hvori søgeordet indgår.

Publikationslisten vises med titel, kilde, forfatter(e), art/kategori og udgivelsesår.

I venstremenuen kan du så vælge af sortere mellem fem specifikke kategorier, som redaktionen har opdelt publikationerne i, og/eller begrænse din søgning inden for udgivelsesperioder. Det gøres ved at vælge 'Udgivet fra' hhv. 'Udgivet til' i venstremenuen.

Alle dokumenter er OCR-skannede. OCR står for Optical Character Recognition, og gør det muligt at søge i al tekst i biblioteket - og dermed i publikationerne. Præcisionen i søgningen afhænger af, hvor præcis du er, når du vælger søgeord (se 'Tips til fritekstsøgning' nedenfor).

Relaterede overbliksartikler

Søger du mere generel baggrundsviden om byggeskikkens historie og rammebetingelser gennem 150 år, vælger du de to menuer 'Bygningsdel' eller 'Lovgivning og teknik' i den grå bar. Herunder præsenteres en liste af overbliksartikler i alfabetisk rækkefølge. Artiklerne er skrevet til danskbyggeskik.dk af lektor emiritus Jesper Engelmark, og giver dig en grundig, faglig indsigt, der også kan være til gavn i din søgning efter litteratur i biblioteket.

Direkte søgning i biblioteket

Vil du tilgå biblioteket direkte, vælger du topmenuen 'Bibliotek'. Hefter vises en venstremenu med introduktion til biblioteket og de ovenfor nævnte kategorier, samt en søgefunktion med kategorier og udgivelsesperioder som søgekriterier. Søgefunktionen fungerer efter samme princip som beskrevet under fritekstsøgningen ovenfor.

Tips til fritekstsøgning

Da en stor del af indholdet af biblioteket er historisk materiale af ændre dato, vil dit søgeresultat via fritekstsøgning afhænge af, hvor præcis du er i søgningen. Her er en række tips til præcisering:

Søger man fx. efter 'konstruktioner', får man alle de dokumenter, hvor konstruktioner indgår - også beslæget ord som fx bygningskonstruktioner, betonkonstruktioner etc.

Og ellers kan det anbefales at:

søge på ord i bestemt/ubestemt form

(ex. forbindelsen - forbindelse)

ental/flertal
(ex. tag – tage)

Andre ord for det samme
(ex. indervægge – indvendige vægge – skillevægge – skillerum)

Vær opmærksom på, at den ældste litteratur er fra midten af 1800-tallet. Det betyder:
aa - å (ex. staal - stål)
ai - æ (ex. terrain – terræn)
oe - ø (ex. oekonomi – økonomi)
c – k   (ex. condition - kondition)

Anden eventuel bogstavbrug:
jærn – jern
veiledning – vejledning

I nogle tilfælde er der anvendt forkortelser, som fx BB for Byggebogen (efterfulgt af et bladnr.).

En del af bibliotekets indhold er skrevet med gotisk skrift, eller med håndskrift. Til hjælp ved læsningen af gotisk skrift kan du finde det gotiske alfabet her

 

Nogle af dokumenterne er mærket sidst i titlen med (c), der betyder at dokumentet er omfattet af copyright, og når dokumentet hentes, fås kun titelblad, kolofon, forord, indholdsfortegnelse og eventuelle referencelister.

 

Ordbøger

Hvis du mangler inspiration til søgeord eller blot gerne vil stifte bekendtskab med byggefaglige udtryk gennem tiden, kan du måske finde dem i disse tre ordbøger:

Fagudtryk fra det traditionelle byggeri - Forlæsningsnotat nr. 66
Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole, Institut for husbygning | Søren Koch
1984

Danske bygningsudtryk
Udgivet af Foreningen RealDanmark | Gorm Benzon, Anders Nielsen og Jacob Blegvad
2001

Vinduesord
Udgivet af Window Collection | Susanne Pouline Svendsen, Carl Hammer, Lars Steffensen og Louise Buus Lindhardt
2009