Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Søgeguide

KAPITLER

  Murværk - Tegl (Masonry – brick)

  Siden midten af 1800-tallet havde der været krav (lovgivning) om brug af murede vægge i etageboligbyggeriets kælderetager i København og i de større byer; og mod århundredets slutning var kravet udstrakt til også at gælde hovedskillevægge.

  Download English version (pdf)

  Indvendige vægge af murværk forsvandt først i 1970’ernes byggeri.

  Indvendige murede vægge er altid grundmurede – dvs. opført helt fra grunden (fundamentet) og af massivt murværk.

  I bygningen danner de hushøje skiver støttet af etageadskillelserne og indgår således som stabiliserende element.

  Langsgående bærende (hoved)skillevægge er etagevis gennembrudt af bjælker, som i det tidlige byggeri er aflagt på gennemgående murrem (som i ydervægge) og senere på mindre stykker træ som trykfordelende. Hovedskillevægge er i det høje byggeri 1-sten tykke i normaletagerne og 1½-sten i evt. kælderetage.

  Tværgående ikke-bærende vægge er støttet af etageadskillelsernes bjælker og har altså i etagekrydsende bjælker liggende langs hver side. Undtagelsen herfra er trapperumsvægge, som mod trappen kun støttes af hoved- og mellemrepos, og som derfor er af en kraftigere dimension – gerne ¾-sten. Tværgående vægge af mindre udstrækning er ½-stens – ellers ¾-stens murværk.

  Dørhuller er overlukket med murplanke og sædvanligvis også (aflastende) stik. Ved større åbninger evt. med jernbjælker.

  Tværgående, bærende vægge af grundmur forekom forsøgsvis i enkelte byggerier i 1930’erne. I efterkrigstidens byggeri er sådanne vægge mere brugt og som alternativ til beton i 1960’ernes. ​

   

   

  Dansk Byggeskik drives af
  Fonden BYG-ERFA med støtte fra
  BVB BVB
  Fonden BYG-ERFA
  Ny Kongensgade 13
  1472 København K
  Kontakt os