Altaner (Balconies)

Altanplader er alt overvejende af beton, undtagelsesvis kan forekomme plader eller risteværk af jern.

I bygninger med etageadskillelser udført som bjælkelag er altanplader båret af såkaldte udliggerjern. Udliggerjern er I- eller U-formede jernbjælker.

Udliggerjernene er udkragede over facademuren og enten påboltet bjælker direkte eller afbundet i bjælkelaget via tværgående jernbjælker. Altanplader i sådanne altaner er almindeligvis ikke-armerede.

I bygninger med etageadskillelser af massivt pladsstøbt beton eller opbygget som hulstenskonstruktioner er altanpladerne udført af armeret beton sammenstøbt med etageadskillelserne og udkraget over facademuren.

I bygninger med etageadskillelser af præfabrikerede betonelementer, spændende mellem bærende tværvægge, er altanpladerne båret på samme måde og ellers udført som specialvariant af dækelementer. ​

1. Altan med udliggerjern.

Her vist påboltet bjælker af træ. Med bjælkelag af jern og samme placering af bjælker, ville disse blot være udkragede. (Byggebogen, Kjærgaard (red.) 1948 og flg.)

Hent (Download)

2. Altan med udliggerjern.

Detaljer til billede nr.1. (Byggebogen, Kjærgaard (red.) 1948 og flg.)

Hent (Download)

3. Udkraget betonplade.

Kondensisolering som vist her, vil sandsynligvis altid findes. (Byggebogen, Kjærgaard (red.) 1948 og flg.)

Hent (Download)