Trapper (Stairs)

Trapper i etagebyggeri er enten af træ eller beton.

Trætrapper forekommer både som såkaldte hovedtrapper og bi-/køkkentrapper. Undtagelsesvis og kun i det lavere etageboligbyggeri kan forekomme én trappe af træ.

Trapper af beton blev brugt fra starten af 1930’erne, og som ikke-brændbare konstruktioner godkendt som enetrapper. Sådanne hovedtrapper er altovervejende 2-løbs trapper – trapper med flere løb og af træ hører til i tiden før, og forekommer ikke i det almindelige (etage)boligbyggeri.

Trapper af beton og med mere end 2 løb fremkom igen i det senere etageboligbyggeri – men i begrænset omfang.

2-løbs trapper af træ er enten med indstemmede eller opsadlede trin – sidstnævnte kun i det mere påkostede byggeri.

Bi- eller køkkentrapper har både større stigning og mindre grund end hovedtrapper. De er også tildelt mindre plads og er som regel udført med ét svunget løb fra etage til etage.

Trapper (hovedtrapper) af beton findes sjældent som pladsstøbte, men er udført mere eller mindre præfabrikerede.​

I tiden frem til den kranbetjente byggeplads, var præfabrikerede enheder bestemt af manuel håndtering hvad angår størrelse/vægt.

Den typiske betontrappe fra denne tid er derfor opbygget af fabriksfremstillede trin, som dels er oplagt i trappevægge, dels på underliggende trin/repos. Reposer er støbt på stedet – evt. med en præfabrikeret kantbjælke tilpasset trin.

I det senere, kranbetjente byggeri er såvel løb som reposer fuldt færdigtilvirkede elementer.

1. Hovedtrappe.

Trætrappen med 2 løb og indstemmede trin (hovedtrappen) var den almindeligt forekommende i etageboligbyggeriet frem til 1930erne, og udførelsen har ikke ændret sig på nogen væsentlig måde. (Veiledning i Konstruktion af Trætrapper, Huth 1887)

Hent (Download)

2. Køkkentrappe.

Trappen af træ med ét svunget løb var bi- eller køkkentrappe så længe hovedtrappen af træ blev brugt. De findes i et utal af udformninger. (Veiledning i Konstruktion af Trætrapper, Huth 1887)

Hent (Download)

3. Enetrappe

De tidligste betontrapper var støbt på stedet, men blev i etageboligbyggeriet ret hurtigt afløst af trapper med "indspændte trin" som vist her. (Husbygningsteknik, Gjerløv-Knudsen og Bonnesen, 1948)

Hent (Download)