Pladevægge (Drywalls)

Vægge opmuret af plader blev taget i brug omkring 1920, og omfatter flere forskellige materialer og metoder.

Lette skillevægge som murede konstruktioner består af plader på fra 5-10 cm tykkelser og med størrelser fra 20-50 cm i højden og fra 30-70 cm i længden.

Pladerne opmures i forbandt og med indlæg af jern i de langsgående fuger. De benævnes efter deres materiale som slagge-, leca-, gasbeton- eller molerskillevægge. De er almindeligt forekommende omkring WC- og vådrum og med tykkelser fra ca. 8-12 cm inkl. puds.

De opstilles i princip som bræddeskillevægge og belaster altså etageadskillelsen direkte. Samlinger ved gulv, vægge og lofter svarer til forholdene ved bræddeskillevægge. ​

1. Slaggepladevægge

Tidl. udbredt ved etabl. af (små) toiletrum i ældre bygninger. Består af cement og knuste koks-slagger. Pga. svovl opmuret i ren cementmørtel eller svumme indlagte jern med cement ved muring med anden mørtel. (Byggebogen, Kjærgaard (red.) 1948 og flg.)

Hent (Download)