Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienOm bygningsdele (About building elements)

Om bygningsdele (About building elements)

Helt frem til slutningen af 1900-tallet kunne stort set alle almindelige bygninger overordnet set beskrives som bestående af 5 primære bygningsdele: yder- og indervægge, etageadskillelser og tage samt fundamenter. 

I den store del af den almene byggetekniske litteratur og delvis i byggelovgivningen er det også denne opdeling, der har været anvendt i tiden frem til midten af 1900-tallet.

Det er derfor samme opdeling der er brugt i de følgende oversigtlige artikler. Her er hver af bygningsdelene ellers nærmere beskrevet ved konstruktion og materialevalg samt tidsmæssig forekomst.

Installationer i nutidig forstand var stort set fraværende i det almindelige (bolig)byggeri i midten af 1800-tallet - i tiden efter tilkom stort set alle dagens kendte.

Installationer er her samlet som én bygningsdel, men i de oversigtlige artikler er de forskellige typer nærmere beskrevet. ​