Bygningsdel

ForsideDyk ned i historienTage (Roofs)Tage og tagværker generelt (Roofs in general)

Tage og tagværker generelt (Roofs in general)

Med de almindeligt forekommende husdybder i etageboligbyggeriet på omkring 10 meter er tagkonstruktionerne via hanebjælkelaget almindeligvis mellemunderstøttet af en stolpevæg af træ.

Tagværker af almindelig størrelse og som skal bære tagsten af tegl, beton- eller naturskifer, er udført af tømmer med kvadratisk tværsnit og en dimension på ca. 12,5 x 12,5 cm, undtagelsesvis 10x10 cm – såkaldt let tømmer.

Kehlspær er af kraftigere fuldtømmer, i modsætning til gratspær, som ofte er med et smallere, men højere tværsnit - begge tilfælde begrundet i de forskellige belastningsforhold og anlæg for stikspær.

Udvekslinger i tagværker for skorstene og kviste med større bredde end spærafstand er udført på samme måde som udvekslinger i bjælkelag.

Ved indretning af tagetager til beboelse i det tidlige byggeri blev der blot forskallet og pudset på inderside af spær og hanebjælkelag og udført som lofter i etagerne under.

Skunkvægge er opbygget på tilsvarende måde, blot støttet af et let træskelet.

Hvor trempelmur er rumafgrænsende er stolpekonstruktionen placeret i muren, som i øvrigt blot er pudset.

Der kan forekomme tilfælde (lokalt bestemt), hvor der er anbragt indskud af brædder mellem spærene, og hvor evt. skunkvægge er opbygget som tilsvarende dobbelte bræddevægge. Sådant indskud mellem spær har været lovkrav i visse kommuner, når tagetagen indrettedes til beboelse.​